UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Gemeentepolis kost in Middelburg 173 euro en in Maastricht 223 euro

Voor mensen met een laag inkomen of chronische ziekte, zijn er in veel gemeentes collectieve zorgverzekeringen af te sluiten. Zij betalen dan maandelijks zogezegd minder zorgpremie, omdat gemeenten een financiële bijdrage leveren aan de premie voor aanvullende polissen. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt de prijs van zo’n gemeentelijke verzekering per gemeente flink te verschillen. Het verschil tussen Middelburg en Maastricht is op jaarbasis ruim 600 euro. Dit meldt Geld.nl. 


  » Volledige artikel

meer nieuws