UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Rode Kruis blijft opvang voor asielzoekers ondersteunen

Het Rode Kruis blijft langdurig hulp verlenen bij de opvang van asielzoekers in Nederland. De hulporganisatie biedt nu ruim een jaar ondersteuning bij de opvang van mensen die asiel zoeken in Nederland. Ook runt het Rode Kruis meerdere kleinschalige opvanglocaties. Het Rode Kruis heeft met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid een intentieverklaring getekend over de inzet van het Rode Kruis in de asielopvang voor korte en lange termijn. Dit meldt Rode Kruis.


  » Volledige artikel

meer nieuws