UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Medicatieveiligheid niet op orde bij Health Care Zuid Holland

Health Care Zuid Holland in Den Haag staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het lukt de vvt-aanbieder niet om integraal samen te werken, de zorgverlening is onvoldoende navolgbaar in de zorgdossiers en de medicatieveiligheid is er niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee. Binnen drie maanden moet de zorgorganisatie zaken op orde stellen, anders volgen er meer maatregelen. Dit meldt IGJ.


  » Volledige artikel

meer nieuws