UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Gemeenteraadsleden willen jeugdzorg weer teruggeven aan het rijk

Hoewel de meeste gemeenteraadsleden vinden dat er geen bezuinigingen mogen plaatsvinden in de jeugdzorg, vinden veel van hen ook dat deze gemeentelijke taak bij het rijk hoort te liggen. Gemeenten krijgen vanaf 2026 3 miljard euro minder uit het gemeentefonds; de belangrijkste inkomstenbron. Dit meldt Binnenlands Bestuur dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderzoek hiernaar deed.


  » Volledige artikel

meer nieuws