UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Meer sociale huur voor mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Er zijn meer woningen nodig voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het gaat om dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouder zijn of mensen met een sociale of medische urgentie. Zij hebben naast een woning vaak ook extra zorg en begeleiding nodig. Dat staat in de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen.  Ook voor mensen met een specifieke woonbehoefte, zoals studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners, is meer geschikte woonruimte nodig. Dit meldt Rijksoverheid. 


  » Volledige artikel

meer nieuws