UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

In week 2 overleden minder mensen dan verwacht

Van 10 tot en met 16 januari 2022 overleden ongeveer 3.250 mensen. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht. In de week ervoor overleden juist iets meer mensen dan verwacht. De sterfte onder 80-plussers en gebruikers van zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) bleef ongeveer gelijk, die onder mensen jonger dan 80 jaar en de overige bevolking nam af. In de 2e week van 2022 registreerde het RIVM 50 overleden coronapatienten. Dit meldt het CBS. 


  » Volledige artikel

meer nieuws