UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Patiënten met ADHD in de transitieleeftijd vallen te vaak tussen wal en schip

Adequate hulpverlening aan patiënten met AD(H)D in de transitieperiode (16-23 jaar) kan een belangrijke bijdrage leveren  » Volledige artikel

meer nieuws