UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

66% van 25 - 44 jarigen tenminste één keer gevaccineerd

Van de 45-64-jarigen heeft inmiddels 84% een eerste prik gekregen en van hen is 65% al volledig gevaccineerd  » Volledige artikel

meer nieuws