UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Hoe werkt het hitteprotocol in de zorg?

Per woensdag 10 augustus 2022 activeert het RIVM het Nationaal Hitteplan. Het Nationaal Hitteplan is erop gericht om organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig te attenderen dat er aanhoudend warm weer voorspeld is waarbij bijvoorbeeld maatregelen nodig zijn ter bescherming van kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen ongemakken en gezondheidsproblemen worden verminderd en (waar mogelijk) voorkomen. Zorgaanbieders moeten zo nodig extra maatregelen nemen om de hitte voor hun patiënten en cliënten het hoofd te bieden. Welke maatregelen moeten ze bijvoorbeeld nemen? 


  » Volledige artikel

meer nieuws