UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Meer dan 400 meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg

Sinds 2018 zijn er meer dan vierhonderd meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg binnengekomen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In de helft van de gevallen was de dader een jongere en bij bijna 25 procent van de gevallen ging het om een hulpverlener die grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Het aantal meldingen is flink hoger dan tien jaar geleden, erkent de IGJ. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer kinderen in de jeugdzorg slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag dan nu bekend is. Dit meldt Argos. 


  » Volledige artikel

meer nieuws